ប្រ មុខកងទ័ ពអង់គ្លេស លោក Nick Carter បានព្រ មានថាភាពមិនច្បា ស់លាស់នៃសកលលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ន រួមទាំងការព្រួ យបារម្ភពីវិ បត្តិសេ ដ្ឋកិច្ចដែលប ង្ក ឡើងដោយ COVID-19អាចនឹងរុ ញច្រា នពិភពលោក ស្ថិតនៅមាត់ជ្រោះនៃស ង្រ្គា មលោ កលើ កទី៣។

នេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី០៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០។ លោក Nick Carter ធ្វើការកតសម្គាល់បែបនេះ នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះ ចំថ្ងៃនៃការរំលឹ កខួ បដល់ទាហានអង់គ្លេស ដែលបានស្លា បនិងរបួ សនៅក្នុងស ង្រ្គា ម។ លោក Nick Carter បានគូសបញ្ជាក់ដូច្នេះថា៖

«ខ្ញុំគិតថាយើងកំពុងរស់នៅក្នុងពេលវេលាមួយ ដែលពិភពលោក កំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនច្បា ស់លាស់ និងការព្រួយបា រម្ភពីវិប ត្តិសេដ្ឋកិច្ចប ង្កឡើងដោយ COVID-19 ហើយនេះធ្វើឱ្យខ្ញុំយល់ថាពិភពលោកអាចនឹងប្រ ឈមមុខជ ម្លោះទូទាំងតំបន់ជាច្រើន ដែលវាអាចនឹងបង្ក ទៅជាស ង្រ្គា មលោកថ្មីមួយ»។

គួរជម្រាបថា បើតាមលោក Nick Carter ដែលបានក្លាយជាប្រមុខកងទ័ពអង់គ្លេស ក្នុងឆ្នាំ២០១៨ វាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលគេទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចងចាំ ចំពោះអ្នកដែលបានស្លា បក្នុងស ង្រ្គា មពីព្រោះវាគឺជាសារព្រ មានមួយកុំឱ្យនរណាម្នាក់ប្រព្រឹត្តកំហុសឆ្គ ងកាលពីអតីតកាលសាជាថ្មី ។

គួរបញ្ជាក់ដែរថា ដូណាល់ ត្រាំ បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ មួយនាទីបន្ទាប់ពីបណ្តាញព័ត៌មានលើពិភពលោកជាច្រើនបានប្រកាសថា លោក Joe Biden ជាអ្នកឈ្នះលើការប្រ កួតប្រ ជែងប្រធានាធិបតី។ ដូណាល់ ត្រាំ អះអាងថាមានក្រុមប ណ្តាញជួយលោក Biden«ក្លែ ងប ន្លំសន្លឹកឆ្នោ ត» ទើបអ្នកឈ្នះ។ លោកត្រាំសន្យាថានឹងប្រយុ ទ្ធប្រ ឆាំងនឹងលទ្ធផលនៅក្នុងផ្លូវតុលាការ៕